Witam !

Storczyki, zwłaszcza te egzotyczne, od lat fascynowały pokolenia ludzi bogactwem barw, kształtów, form, unikalnymi sposobami zapylania, interesującą biologią, a w wielu przypadkach również swoją rzadkością. Ludzie, których łączyły wspólne zainteresowania i pasja powoływali do życia różnego rodzaju towarzystwa storczykowe, z których najstarsze posiadają dziś kilkusetletnią tradycję. Również w naszym kraju, począwszy od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku, systematycznie rośnie zainteresowanie storczykami, o czym świadczyć mogą coraz liczniejsze towarzystwa i koła storczykowe oraz organizowane przez nie wystawy, spotkania czy prelekcje. Systematycznie wzrasta też liczba stron internetowych, tworzonych przez osoby prywatne lub oficjalne stowarzyszenia, jak również różnego rodzaju publikacji poświęconych tej tematyce.

Jednak w większości przypadków, ten „storczykowy boom” skierowany jest w stronę gatunków tropikalnych, skupiając się na kwestiach związanych z uprawą i pielęgnacją taksonów egzotycznych. Oczywiście uważam to za zjawisko jak najbardziej pozytywne i zrozumiałe, niemniej moim celem jest popularyzacja tematyki storczykowej, dotyczącej gatunków europejskich, a przede wszystkim gatunków występujących na terenie naszego kraju. Prace związane z analizą zagrożeń i możliwości ochrony poszczególnych taksonów, badania nad ich aktualnym rozmieszczeniem i jego zmianami w czasie, śledzenie zjawiska mieszańcowości i występowania form nietypowych to tylko niektóre kwestie, którymi przy pomocy niniejszego portalu chciałbym się zająć. Mam nadzieję, że strony te staną się swoistą platformą, służącą wymianie myśli, wiedzy i doświadczeń, platformą, która przyciągnie do siebie wszystkich tych, którzy w storczykowych eksploracjach, corocznie pokonują dziesiątki i setki kilometrów po krajowych oraz europejskich drogach i bezdrożach. Być może, ten spontaniczny póki co ruch, przybierze niebawem bardziej zorganizowaną formę przejawiającą się w organizacji wyjazdów terenowych, udziale w czynnej ochronie storczyków, czy też w działalności edukacyjno-wydawniczej...

Póki co serdecznie zapraszam do odwiedzania moich storczykowych stron, które systematycznie będą uzupełniane i rozwijane.

Marek Fiedor

 

[Ostatnia aktualizacja: 20.03.2015 r.]

 
escort istanbul escort bayanlar escort istanbul escort bayan